مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری اهواز , تهران

تاریخ نرخ
سه شنبه 25 مهر 1396 220,000 تومان
چهارشنبه 26 مهر 1396 190,000 تومان
پنج شنبه 27 مهر 1396 120,900 تومان
جمعه 28 مهر 1396 138,000 تومان
شنبه 29 مهر 1396 119,877 تومان
یکشنبه 30 مهر 1396 130,000 تومان
دوشنبه 1 آبان 1396 130,758 تومان