مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , استانبول

تاریخ نرخ
سه شنبه 25 مهر 1396 350,000 تومان
چهارشنبه 26 مهر 1396 330,000 تومان
پنج شنبه 27 مهر 1396 275,000 تومان
جمعه 28 مهر 1396 280,000 تومان
شنبه 29 مهر 1396 279,000 تومان
یکشنبه 30 مهر 1396 330,000 تومان
دوشنبه 1 آبان 1396 340,000 تومان