مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , نجف

تاریخ نرخ
جمعه 8 اردیبهشت 1396 560,000 تومان
شنبه 9 اردیبهشت 1396 545,000 تومان
یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 400,000 تومان
دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 450,000 تومان
سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 445,000 تومان
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 320,000 تومان
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396 480,000 تومان