مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , نجف

تاریخ نرخ
سه شنبه 31 مرداد 1396 370,000 تومان
چهارشنبه 1 شهریور 1396 420,000 تومان
پنج شنبه 2 شهریور 1396 480,000 تومان
جمعه 3 شهریور 1396 500,000 تومان
شنبه 4 شهریور 1396 500,000 تومان
یکشنبه 5 شهریور 1396 500,000 تومان
دوشنبه 6 شهریور 1396 570,000 تومان