مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , نجف

تاریخ نرخ
شنبه 31 تیر 1396 200,000 تومان
یکشنبه 1 مرداد 1396 295,000 تومان
دوشنبه 2 مرداد 1396 320,000 تومان
سه شنبه 3 مرداد 1396 380,000 تومان
چهارشنبه 4 مرداد 1396 359,800 تومان
پنج شنبه 5 مرداد 1396 440,000 تومان