مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , نجف

تاریخ نرخ
شنبه 5 فروردین 1396 300,000 تومان
یکشنبه 6 فروردین 1396 410,000 تومان
دوشنبه 7 فروردین 1396 340,000 تومان
سه شنبه 8 فروردین 1396 310,000 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 290,000 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 300,000 تومان