مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , نجف

تاریخ نرخ
چهارشنبه 4 اسفند 1395 220,000 تومان
پنج شنبه 5 اسفند 1395 225,000 تومان
جمعه 6 اسفند 1395 300,000 تومان
شنبه 7 اسفند 1395 350,000 تومان
یکشنبه 8 اسفند 1395 400,000 تومان
دوشنبه 9 اسفند 1395 367,850 تومان
سه شنبه 10 اسفند 1395 400,000 تومان