مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری استانبول , تهران

تاریخ نرخ
سه شنبه 2 خرداد 1396 170,000 تومان
چهارشنبه 3 خرداد 1396 260,000 تومان
پنج شنبه 4 خرداد 1396 712,899 تومان
جمعه 5 خرداد 1396 530,000 تومان
شنبه 6 خرداد 1396 465,500 تومان
یکشنبه 7 خرداد 1396 430,000 تومان