مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری نجف , تهران

تاریخ نرخ
سه شنبه 2 خرداد 1396 750,000 تومان
چهارشنبه 3 خرداد 1396 693,750 تومان
پنج شنبه 4 خرداد 1396 592,000 تومان
جمعه 5 خرداد 1396 480,000 تومان
شنبه 6 خرداد 1396 450,000 تومان
یکشنبه 7 خرداد 1396 450,000 تومان