مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری نجف , تهران

تاریخ نرخ
چهارشنبه 4 اسفند 1395 200,000 تومان
پنج شنبه 5 اسفند 1395 227,700 تومان
جمعه 6 اسفند 1395 310,000 تومان
شنبه 7 اسفند 1395 300,000 تومان
یکشنبه 8 اسفند 1395 340,000 تومان
دوشنبه 9 اسفند 1395 300,000 تومان
سه شنبه 10 اسفند 1395 390,000 تومان