مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تبریز , مشهد

تاریخ نرخ
سه شنبه 4 مهر 1396 250,886 تومان
چهارشنبه 5 مهر 1396 320,000 تومان
پنج شنبه 6 مهر 1396 340,000 تومان
جمعه 7 مهر 1396 340,000 تومان
شنبه 8 مهر 1396 250,000 تومان
یکشنبه 9 مهر 1396 155,000 تومان