مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تبریز , تهران

تاریخ نرخ
دوشنبه 20 آذر 1396 195,132 تومان
سه شنبه 21 آذر 1396 210,000 تومان
چهارشنبه 22 آذر 1396 120,000 تومان
پنج شنبه 23 آذر 1396 145,000 تومان
جمعه 24 آذر 1396 140,000 تومان
شنبه 25 آذر 1396 114,632 تومان
یکشنبه 26 آذر 1396 118,370 تومان