مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تبریز , تهران

تاریخ نرخ
سه شنبه 25 مهر 1396 113,386 تومان
چهارشنبه 26 مهر 1396 140,000 تومان
پنج شنبه 27 مهر 1396 140,000 تومان
جمعه 28 مهر 1396 120,000 تومان
شنبه 29 مهر 1396 125,000 تومان
یکشنبه 30 مهر 1396 126,759 تومان
دوشنبه 1 آبان 1396 135,000 تومان