مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , اهواز

تاریخ نرخ
سه شنبه 31 مرداد 1396 206,055 تومان
چهارشنبه 1 شهریور 1396 210,000 تومان
پنج شنبه 2 شهریور 1396 178,944 تومان
جمعه 3 شهریور 1396 183,954 تومان
شنبه 4 شهریور 1396 160,000 تومان
یکشنبه 5 شهریور 1396 150,000 تومان
دوشنبه 6 شهریور 1396 147,963 تومان