مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , اهواز

تاریخ نرخ
سه شنبه 4 مهر 1396 186,666 تومان
چهارشنبه 5 مهر 1396 234,270 تومان
پنج شنبه 6 مهر 1396 158,650 تومان
جمعه 7 مهر 1396 119,616 تومان
شنبه 8 مهر 1396 112,140 تومان
یکشنبه 9 مهر 1396 100,000 تومان