مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , کیش

تاریخ نرخ
شنبه 5 فروردین 1396 182,685 تومان
یکشنبه 6 فروردین 1396 180,000 تومان
دوشنبه 7 فروردین 1396 159,000 تومان
سه شنبه 8 فروردین 1396 118,800 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 90,000 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 60,000 تومان