مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , مشهد

تاریخ نرخ
سه شنبه 2 خرداد 1396 120,000 تومان
چهارشنبه 3 خرداد 1396 165,000 تومان
پنج شنبه 4 خرداد 1396 130,000 تومان
جمعه 5 خرداد 1396 95,000 تومان
شنبه 6 خرداد 1396 100,000 تومان
یکشنبه 7 خرداد 1396 100,000 تومان