مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , شیراز

تاریخ نرخ
جمعه 4 فروردین 1396 125,760 تومان
شنبه 5 فروردین 1396 125,760 تومان
یکشنبه 6 فروردین 1396 115,000 تومان
دوشنبه 7 فروردین 1396 120,000 تومان
سه شنبه 8 فروردین 1396 117,000 تومان
چهارشنبه 9 فروردین 1396 110,000 تومان
پنج شنبه 10 فروردین 1396 90,000 تومان