مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , شیراز

تاریخ نرخ
سه شنبه 25 مهر 1396 182,896 تومان
چهارشنبه 26 مهر 1396 133,641 تومان
پنج شنبه 27 مهر 1396 133,641 تومان
جمعه 28 مهر 1396 114,632 تومان
شنبه 29 مهر 1396 121,830 تومان
یکشنبه 30 مهر 1396 140,000 تومان
دوشنبه 1 آبان 1396 135,078 تومان