مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , شیراز

تاریخ نرخ
سه شنبه 31 مرداد 1396 275,500 تومان
چهارشنبه 1 شهریور 1396 210,000 تومان
پنج شنبه 2 شهریور 1396 210,000 تومان
جمعه 3 شهریور 1396 148,580 تومان
شنبه 4 شهریور 1396 180,000 تومان
یکشنبه 5 شهریور 1396 171,120 تومان
دوشنبه 6 شهریور 1396 190,000 تومان