مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , تبریز

تاریخ نرخ
سه شنبه 31 مرداد 1396 185,000 تومان
چهارشنبه 1 شهریور 1396 179,955 تومان
پنج شنبه 2 شهریور 1396 138,000 تومان
جمعه 3 شهریور 1396 140,000 تومان
شنبه 4 شهریور 1396 104,500 تومان
یکشنبه 5 شهریور 1396 130,000 تومان
دوشنبه 6 شهریور 1396 120,000 تومان