مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , تبریز

تاریخ نرخ
سه شنبه 3 بهمن 1396 148,764 تومان
چهارشنبه 4 بهمن 1396 130,000 تومان
پنج شنبه 5 بهمن 1396 125,000 تومان
جمعه 6 بهمن 1396 99,138 تومان
شنبه 7 بهمن 1396 100,000 تومان
یکشنبه 8 بهمن 1396 100,298 تومان
دوشنبه 9 بهمن 1396 125,000 تومان