مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , تبریز

تاریخ نرخ
سه شنبه 4 مهر 1396 154,000 تومان
چهارشنبه 5 مهر 1396 163,392 تومان
پنج شنبه 6 مهر 1396 197,253 تومان
جمعه 7 مهر 1396 107,824 تومان
شنبه 8 مهر 1396 90,000 تومان
یکشنبه 9 مهر 1396 79,000 تومان