مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , نجف

تاریخ نرخ
یکشنبه 27 اسفند 1396 800,000 تومان
دوشنبه 28 اسفند 1396 800,000 تومان
سه شنبه 29 اسفند 1396 690,000 تومان
چهارشنبه 1 فروردین 1397 570,000 تومان
پنج شنبه 2 فروردین 1397 590,000 تومان
جمعه 3 فروردین 1397 620,000 تومان
شنبه 4 فروردین 1397 550,000 تومان