مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری مشهد , تهران

تاریخ نرخ
شنبه 1 اردیبهشت 1397 149,000 تومان
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 135,000 تومان
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 125,000 تومان
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 120,000 تومان
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 100,000 تومان
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397 110,000 تومان