مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری مشهد , تهران

تاریخ نرخ
یکشنبه 31 تیر 1397 129,792 تومان
دوشنبه 1 مرداد 1397 160,000 تومان
سه شنبه 2 مرداد 1397 164,000 تومان
چهارشنبه 3 مرداد 1397 180,000 تومان
پنج شنبه 4 مرداد 1397 200,000 تومان
جمعه 5 مرداد 1397 300,000 تومان
شنبه 6 مرداد 1397 253,894 تومان