مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , اهواز

تاریخ نرخ
یکشنبه 31 تیر 1397 282,432 تومان
دوشنبه 1 مرداد 1397 244,495 تومان
سه شنبه 2 مرداد 1397 204,820 تومان
چهارشنبه 3 مرداد 1397 190,238 تومان
پنج شنبه 4 مرداد 1397 182,875 تومان
جمعه 5 مرداد 1397 182,875 تومان
شنبه 6 مرداد 1397 190,238 تومان