مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , اهواز

تاریخ نرخ
جمعه 31 فروردین 1397 294,200 تومان
شنبه 1 اردیبهشت 1397 85,000 تومان
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 120,460 تومان
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 118,206 تومان
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 119,116 تومان
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 119,116 تومان
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397 118,588 تومان