مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , مشهد

تاریخ نرخ
یکشنبه 27 اسفند 1396 200,000 تومان
دوشنبه 28 اسفند 1396 320,000 تومان
سه شنبه 29 اسفند 1396 213,850 تومان
چهارشنبه 1 فروردین 1397 155,000 تومان
پنج شنبه 2 فروردین 1397 135,000 تومان
جمعه 3 فروردین 1397 130,000 تومان
شنبه 4 فروردین 1397 115,000 تومان