مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , شیراز

تاریخ نرخ
یکشنبه 27 اسفند 1396 270,000 تومان
دوشنبه 28 اسفند 1396 300,000 تومان
سه شنبه 29 اسفند 1396 200,000 تومان
چهارشنبه 1 فروردین 1397 165,000 تومان
پنج شنبه 2 فروردین 1397 164,000 تومان
جمعه 3 فروردین 1397 133,641 تومان
شنبه 4 فروردین 1397 145,000 تومان