مبداء
مقصد
رفت
      

ارزان ترین نرخ پرواز چارتری تهران , تبریز

تاریخ نرخ
یکشنبه 27 اسفند 1396 235,417 تومان
دوشنبه 28 اسفند 1396 256,100 تومان
سه شنبه 29 اسفند 1396 193,011 تومان
چهارشنبه 1 فروردین 1397 145,209 تومان
پنج شنبه 2 فروردین 1397 159,371 تومان
جمعه 3 فروردین 1397 117,924 تومان
شنبه 4 فروردین 1397 102,529 تومان