پل ارتباطی کسب‌و‌کار شما با مشتریان در فضای آنلاین

چرا تبلیغات آنلاین ؟

 

امروزه تعداد کاربران اینترنت به سرعت در حال رشد است و تبلیغ دهندگان برای انجام تبلیغات به دنبال رسانه ها(سایت های) پر مخاطب و هدفمند با هزینه های معقول هستند. انجام تبلیغات در اینترنت نسبت به دیگر روش های سنتی تبلیغات دارای مزیت هایی است که مهمترین آنها شامل موارد زیر می باشد.

 

پوشش وسیع تر

تبلیغات اینترنتی نسبت به تبلیغات سنتی مخاطبان بیشتری را هدف قرار می دهد و تبلیغات در اینترنت دارای حد و مرز نمی باشد.

هزینه های مناسب تر

مزیت دیگر تبلیغات آنلاین بر تبلیغات سنتی هزینه مناسب تر تبلیغات آنلاین است. با هزینه کمتر می توان مخاطبان بیشتر و بدون حد مرز را پیدا کرد.

مخاطبان هدفمند

تبلیغات آنلاین در مقایسه با تبلیغات سنتی دارای مخاطبان هدفمند بیشتری است و به شما کمک می کند تا در کمپین های تبلیغاتی خود با کمترین هزینه مرتبط ترین مخاطبان خود را بیابید.


اطلاع رسانی بیشتر

در تبلیغات آنلاین تبلیغ دهندگان می توانند جزئیات بیشتری از محصول یا خدمت خود را بیان کنند و کاربران نیز پس از مشاهده تبلیغ و کلیک بر روی آن می توانند به صفحه مورد نظر راهنمایی شوند و اطلاعات بیشتری به دست آورند ولی در تبلیغات سنتی امکان این کار وجود ندارد.

مشارکت ساده تر مخاطبان

با بررسی بازخورد مخاطبان در هنگام مشاهده تبلیغ می توان نحوه عملکرد تبلیغ را تحلیل کرد و در صورت لزوم تبلیغ را تغییر داد ولی در تبلیغات سنتی این امکان فراهم نیست.

برندسازی بهتر

هر نوع تبلیغی در بهبود برند سازی موثر است ولی تبلیغات آنلاین در مقایسه با هزینه ای که در تبلیغات سنتی پرداخته می شود در انجام فعالیت های برندسازی موثرتر است.